Waardevol teamuitje

We hadden met ons team van 8 dames bedacht dat we wel eens paardencoaching wilden ervaren. Voor de meesten van ons was dat best een spannend idee: Wat stond ons te wachten?

Om de beurt mochten we met het mooie zwarte paard, Rik, een rondje door de bak lopen. Dat was al een hele ervaring: In hoeverre leidden wij het paard of liepen we met hem mee? Gaven wij het paard de ruimte of hielden we hem strak?
Vervolgens gingen we als team de bak in, waar Rik vrij rondliep. We kregen een paar opdrachten die ons inzicht gaven in de verhoudingen binnen ons team. Tot slot was er weer een individuele opdracht: Proberen om Rik in beweging te krijgen. Ook dat was bijzonder: hoe reageert een paard op jouw aansporingen om te gaan lopen? Loop je mee, of blijf je rustig in het midden staan en laat je door je houding en stem merken wat je van hem verwacht?

Hoewel het paard bij sommige collega’s wat onverwachte bewegingen maakte, zorgde Pia ervoor dat we rustig en met zelfvertrouwen konden reageren.

Heel bijzonder om te ervaren wat de wisselwerking tussen paard en mensen is. Een mooie manier om met je team meer over jezelf en elkaar te leren.

Team VVE-coaches, Almere.