Paardencoaching

Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij een paard wordt ingezet tijdens de coachingssessie.

Bij deze vorm van coaching maken we gebruik van de natuurlijke reactie van het paard. Een paard is van nature een gevoelig dier dat erg gericht is op het scannen van de omgeving en van diegene die zijn omgeving betreden.
Deze manier van coaching is vaak confronterend op een positieve manier, een paard reageert niet op het front dat we als mens op kunnen zetten naar de buitenwereld maar reageert op de persoon die voor hem staat met alle gevoelens, angsten en spanningen die deze bij zich draagt, een spiegel die vaak heel wat los maakt.

Paardencoaching kan individueel ingezet worden voor verschillende doeleinden. Zo kan een sessie helpen om meer zelfinzicht te krijgen en draagt het ontzettend bij aan de zelfontplooiing doordat je als persoon beter gaat begrijpen waarom je bepaald gedrag vertoont en hier bewust mee aan de slag kunt.

Ook kan individuele paardencoaching gericht ingezet worden bij thema’s als: zelfverzekerdheid vergroten, grenzen aangeven, moeite met keuzes maken, doelen stellen, trauma en rouwverwerking.
Ook kan via paardencoaching persoonlijke begeleiding worden gegeven doordat er samen gekeken wordt naar de valkuilen die iemand tegen komt in het leven en hoe iemand hier op een goede manier mee om kan gaan.

Naast de individuele paardencoaching is het ook mogelijk om een groepscoachingssessie te volgen. Dit kan interessant zijn voor bijvoorbeeld een team collega’s, een groep vrijwilligers, familie of vrienden. Door groepscoaching met paarden worden binnen no time patronen zichtbaar die herkenbaar zullen zijn in de alledaagse dag. Men wordt zich bewust van de rol die zij in de groep hebben, van de valkuilen van deze rol en de mogelijkheden.
Het komt regelmatig voor dat er vanuit een groepscoachingssessie met enkele deelnemers een individueel traject gestart wordt om een verdiepingsslag te maken.

Meer informatie over de mogelijkheden van paardencoaching vindt u onder het kopje Tarieven.

De ervaring leert dat iedere sessie weer anders is en deze bijna altijd een blijvende herinnering en stof tot denken achter laat.